1100 éves ismeretség a miénk..

Horvátok és magyarok régóta élnek egymás szomszédságában, s habár volt köztünk nem egy viszály, csak a legjobb barátságok tartanak ki ilyen sokáig. Diákjaink is tudják, históriánk több helyen összeforr.
Így egyesületünk névadója is egyszerre volt horvát és magyar.

Dugonics András egy Szegedre vetődött dalmát kereskedőcsalád sarja volt, aki tudásával gyarapította a magyar irodalmat, s hozzá tett a történelemhez, matematikához is.
Ő fedezte fel Anonymus históriáit, és ugyancsak ő népszerűsítette őket először irodalmi műben. Egy regényében pedig - Etelka, egy igen ritka magyar kis- asszony - II. József rendeletei bírálta, mellyel hozzájárult a nemzeti érzelmek és az 1790-es évek politikai mozgalmainak erősödéséhez, de a magyar nyelvújító mozgalom radikális alakjának is számít.

Egy rendtársa ezt írta róla:
"Édesen, de egyszersmind férfiasan hangzó szava, gyors lépése, könnyü mozdulása belső tűzre s nemes indulatra mutattak... Hizelkedésre, alacsony- ságra soha nem hajlott. A sok beszédet kerülte, elmésen mulatni szeretett." Tanárként kitűnő volt, tanítványai lelkesedtek érte.

Példaként állítjuk magunk elé életét, lendületét és a korszellemen túlmutató gondolkodását, bátorságát.

Így, a "Dugonics András" Horvát - Magyar Kulturális Egyesület ennek jegyében szeretné tevékenységeit is végezni, úgymint:
A horvát kultúra terjesztése, népszerűsítése Magyarországon (irodalom, zene, képzőművészet, stb) támogatása, mellőzött, kirekesztett fiatal művészek felkarolásával, műveik kiadásával. Ezen művek terjesztése kulturális programok szervezésével, könyvek, videó és hangfelvételek kiadásával.
A horvát nyelv és hagyományok ápolása, a magyar - horvát gazdasági kapcsolatok bővítése, erő- sítése, kulturális programok szervezése, a Horvátországba irányuló magyar turizmus népszerű- sítése. Továbbá, a délvidéki magyar és horvát kisebbséggel történő kulturális és oktatási kapcso- latok építése, fejlesztése.
A Szegeden diaszpórában élő horvátok ösztönzése és segítése nemzetiségük megtartására, kul- túrájuk, nyelvük használatára, megőrzésére, és fejlesztésére. Ezen belül a magyarországi, külö- nösképpen a szegedi, valamint a horvát és vajdasági kultúra értékeinek bemutatása, megismer- tetése népszerűsítése. Szeged város és Horvátország kapcsolatának elősegítése.
Hasonló célú európai és más országbeli ifjúsági és kulturális szervezetekkel való kapcsolattartás, kulturális és ifjúsági találkozók szervezése, egymás kulturális és történelmi értékeinek kölcsönös megismerése és tiszteletben tartása, valamint a sovinizmus elleni közös fellépés.

Az Egyesületünk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket végzi: a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztéshez kapcsolódó tevékenység.
Aktuális közhasznúsági jelentésünk itt tölthető le: Közhasznúsági jelentés.


A honlapunk célja még, hogy a határainkon túli kapcsolattartást bővítse, gyorsítsa, s hogy különleges - mindkét közösség számára értékes - publikációknak szintén helyet biztosítsunk.


 1%-os mondatok:

- Banci, blok, grupa, nanos, obala...
Nekünk csak egy szó.

Adjon, hogy értsen!

- Mi a közös V. Sixtus pápában, Nikola Teszlában és John Malkovic-ban?

Tudni fogja.

- Vajon mit tekerne nya- kára öltönyéhez, ha nem lenne nyakkendő?

Horvát találmány.


Időjárás


Idő 
© 2008 - Szegedi Horvátok
magyar hrvatski